Čo robíme

OCHRANA DÁT ŠIFROVANÍM

Chránime klientov, ich informácie, dáta a know-how. Naším klientom dodávame robustné monitorovacie a šifrovacie riešenie pre ochranu dát, informácii, know-how, značky a užívateľov..

Chcem vedieť viac

GDPR – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Riešenia a produkty k naplneniu bezpečnostných opatrení podľa GDPR.
Aké zmeny so sebou GDPR prináša? Riešenia v rámci GDPR.

Chcem vedieť viac

OCHRANA PRED KYBERNETICKÝMI ÚTOKMI

Riešenie FireEye chráni malé aj veľké organizácie pred pokročilými internetovými hrozbami, narušeniami dát a zero-day útokmi. Pomôžeme Vám odhaliť, analyzovať a reagovať na útoky.

Chcem vedieť viac

Skúsenosti našich klientov

logo-akvy

Bola som veľmi prekvapená, že okrem technologického partnera sme získali aj skúseného poradcu pre oblasť bezpečnosti a ochrany, ktorý mal neuveriteľný ťah na bránku. Vďaka novej stratégii, nastavením procesov a zavedením produktov SODAT  sme získali kľudný spánok a zbraň hromadného ničenia pred útočníkmi.

Oľga Ivanová
konateľ firmy

logo_val1

Securstar Slovakia nás presvedčil, že riešenie SODAT nie je žiadný kolos pre veľké korporácie, ale plastické riešenie, ktoré sa dokáže prispôsobiť požiadavkám aj drobných firiem ako je ta naša. Spolupráca prebehla k našej maximálnej spokojnosti.

Pavel Vallo
výkonný riaditeľ

logo_leithana

Úprimne musím povedať, že som bol milo prekvapený profesionalitou. Od začiatku pochopili našu víziu a bez problémov sa prispôsobovali zmenám, ktoré nastali počas implementácie riešení.Mali sme na analýzu viacero DLP produktov, ale riešenie SODAT nás predvedčilo o kvalitách a jednoduchosti.

Mgr. Marek Massay
konateľ Leithana GmbH

Aktuality

Stretávame sa len s dvoma typmi firiem. Tie, ktoré hackli a vedia o tom a tie,
ktoré hackli a ešte na to neprišli. Zistenie útoku trvá v priemere až 243 dní. zdroj: M Trends report 2015

Kto využíva naše riešenia?

Firmy s citlivými osobnými údajmi

v odbore práva, bankovníctva a poisťovníctva, ľudských zdrojov alebo zdravotníctva

Firmy s cenným know-how

v odbore stavebníctva, inžinierstva, chémie, farmaceutiky, výskumu, vývoja a inovácií

Štátne a vládne organizácie

Naše riešenia spĺňajú najprísnejšie kritéria ochrany ministerstiev, úradov a iných organizácii.

Pre všetkých, ktorí potrebujú spĺňať zákon č. 122 o ochrane osobných údajov, Ochrana súkromia §166,
obchodné tajomstvo §17 ObchZ Štandard ČSN ISO 27001 – ISMS (celý rad ISO 27tis)

Ako vám môžeme pomôcť? Chcem kontrolovať kto a ako pristupuje ku firemným dátam Chcem bezpečne pristupovať ku firemným dátam cez internet Chcem zabezpečiť prenosné disky ako napríklad USB kľúče pre prípad straty alebo krádeže Chcem zabezpečiť svoj počítač alebo notebook pre prípad straty alebo krádeže