Čo robíme

OCHRANA DÁT ŠIFROVANÍM

Chránime klientov, ich informácie, dáta a know-how. Naším klientom dodávame robustné monitorovacie a šifrovacie riešenie pre ochranu dát, informácii, know-how, značky a užívateľov..

Chcem vedieť viac

KONTROLA PRÍSTUPU KU FIREMNÝM DÁTAM

Vaše dáta uložené na PC, serveroch, USB alebo v cloudu, môžu byť stratené zamestnancami, ukradnuté konkurenciou alebo poskytnuté tretím osobám. Majte kontrolu kto, kedy a kam pristupuje.

Chcem vedieť viac

OCHRANA PRED KYBERNETICKÝMI ÚTOKMI

Riešenie FireEye chráni malé aj veľké organizácie pred pokročilými internetovými hrozbami, narušeniami dát a zero-day útokmi. Pomôžeme Vám odhaliť, analyzovať a reagovať na útoky.

Chcem vedieť viac

Skúsenosti našich klientov

logo-akvy

Bola som veľmi prekvapená, že okrem technologického partnera sme získali aj skúseného poradcu pre oblasť bezpečnosti a ochrany, ktorý mal neuveriteľný ťah na bránku. Vďaka novej stratégii, nastavením procesov a zavedením produktu Dátový Trezor  sme získali kľudný spánok a zbraň hromadného ničenia pred útočníkmi.

Oľga Ivanová
konateľ firmy

logo_val1

Securstar Slovakia nás presvedčil, že riešenie FireEye nie je žiadný kolos pre veľké korporácie, ale plastické riešenie, ktoré sa dokáže prispôsobiť požiadavkám aj drobných firiem ako je ta naša. Spolupráca prebehla k našej maximálnej spokojnosti.

Pavel Vallo
výkonný riaditeľ

logo-active

Ako pre budúceho užívateľa riešenia Dátového Trezoru bolo pre nás veľmi dôležité, aby implementácia prebehla začiatkom roku. Úprimne musím povedať, že som mala obavu z toho, ako sa náš implementačný partner dokáže vyrovnať s minimálnym časom. A musím konštatovať, že výsledok ale naplnil naše očakávania, ako v oblasti dodávky projektu, tak aj vo funkčnosti celého riešenia.

Katarína Kubalová
obchodná riaditeľka

Aktuality

Stretávame sa len s dvoma typmi firiem. Tie, ktoré hackli a vedia o tom a tie,
ktoré hackli a ešte na to neprišli. Zistenie útoku trvá v priemere až 243 dní. zdroj: M Trends report 2015

Kto využíva naše riešenia?

Firmy s citlivými osobnými údajmi

v odbore práva, bankovníctva a poisťovníctva, ľudských zdrojov alebo zdravotníctva

Firmy s cenným know-how

v odbore stavebníctva, inžinierstva, chémie, farmaceutiky, výskumu, vývoja a inovácií

Štátne a vládne organizácie

Naše riešenia spĺňajú najprísnejšie kritéria ochrany ministerstiev, úradov a iných organizácii.

Pre všetkých, ktorí potrebujú spĺňať zákon č. 122 o ochrane osobných údajov, Ochrana súkromia §166,
obchodné tajomstvo §17 ObchZ Štandard ČSN ISO 27001 – ISMS (celý rad ISO 27tis)

Ako vám môžeme pomôcť? Chcem kontrolovať kto a ako pristupuje ku firemným dátam Chcem bezpečne pristupovať ku firemným dátam cez internet Chcem zabezpečiť prenosné disky ako napríklad USB kľúče pre prípad straty alebo krádeže Chcem zabezpečiť svoj počítač alebo notebook pre prípad straty alebo krádeže