32 miliónov TB je chránených denne Dátovým Trezorom

Úspešne sme implementovali bezpečnostného agenta s čislom 1 milión.

Ponúkame Vám prehľad o tom, ako zabezpečujeme citlivé dáta a prečo sú naše riešenia najviac používané na Slovensku a v Českej Republike.

32 miliónov TB citlivých dát je chránených denne agentom Secure Endpoint ( DátovýTrezor ).

Viac ako 1 milión agentov implementovaných na Slovensku a v Českej Republike.