Nová verzia Data Safe

11.05.2015 – Dovoľujeme si Vás informovať o uvoľnení novej verzie produktu – 1.12.2060.0 ( Data Safe a USB od kontrolou )

Aktualizácia obsahuje niekoľko nových funkcií a vylepšení. Zásadnou novinkou je možnosť využiť systém Interných skupín nezávislých na skupinách synchronizovaných z Microsoft Active Directory. Rozsah možností konfigurácie nastavenia je pritom totožný so skupinou z Microsoft Active Directory. Tieto možnosti využijú hlavne bezpečnostní správcovia, ktorí si z bezpečnostných dôvodov prajú ešte viac oddeliť systém od správcu domény. V tejto súvislosti bola taktiež pridaná možnosť Sekundárného overenia pre prístup k administrátorskej konzole. Umožňuje teda bezpečnostným administrátorom zvýšiť zabezpečenie systému nezávislo na overení prostredníctvom Microsoft Active Directory. Ďalšou novinkou je možnosť definovať viac IP endpoint pre spojenie so serverom. Nastavenie viac IP endpoint umožní klientom komunikovať aj v prípadoch, kedy sú pripojení mimo sieť organizácie napr. prostredníctvom VPN. Novinkou je tiež nastavenie politiky pre blokovanie nepovolených zriadení aj pre vybranú konkrétnu stanicu. Súčásťou update sú taktiež ďalšie drobné úpravy a opravy.