Ako na ochranu dát podľa GDPR

Do mája 2018 majú organizácie všetkých typov a veľkostí čas na to, aby sa pripravili na novú legislatívu týkajúcu sa ochrany osobných údajov. GDPR – General Data Protection Regulation – ktorá prináša množstvo požiadaviek na zaistenie bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.

Nariadenie GDPR prináša celý rad nových pravidiel, kvôli ktorým bude potrebné zmeniť metodiku spracovávania osobných údajov u všetkých spoločností, ktoré nejakým spôsobom pracujú s osobnými údajmi fyzických osôb.

Na prijatie rozsiahlych zmien, ktoré GDPR prináša, máme aktuálne necelý rok a pol (účinnosť bola stanovená na 25. mája 2018.), pričom v prípade nedodržania novej legislatívy hrozia nemalé sankcie.

Každá spoločnosť, ktorá spracováva akékoľvek osobné údaje fyzických osôb, teraz stojí pred otázkami: Čo ďalej? Ako postupovať? Čím začať?

Vo všetkých fázach projektu je vám SecurStar k dispozícii, naši experti profesionálne spracujú prvotnú analýzu stavu, posúdia súlad a nedostatky s GDPR a zaistia implementáciu všetkých potrebných opatrení.

GDPR_sk