Nové produkty v SecurStar ( SODAT Analytics a SODAT Protection )

Prichádzame na trh v SR s novými produktami SODAT Encryption, SODAT Analytics a SODAT Protection, ktoré nahrádzajú úspešne produkty DataSafe, USB pod kontrolou a Personálny audit. Produkty vychádzajú z behaviorálnej analýzy používateľov a z predbežnej detekcie hrozby úniku dat. Ponúkame Vám celú rodinu produktov SODAT Analytics,  SODAT Protection a SODAT Encryption.

SODAT_encryption        SODAT_analytics        SODAT_protection

Naše riešenia sú nasadené vo verejnom aj súkromnom sektore v SR a ČR. Napr: ministerstvo obrany ČR a ministerstvo financií ČR, významné univerzity a predné domáce i zahraničné súkromné ​​spoločnosti.

 

Viac


Ako na ochranu dát podľa GDPR

Do mája 2018 majú organizácie všetkých typov a veľkostí čas na to, aby sa pripravili na novú legislatívu týkajúcu sa ochrany osobných údajov. GDPR – General Data Protection Regulation – ktorá prináša množstvo požiadaviek na zaistenie bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.

Nariadenie GDPR prináša celý rad nových pravidiel, kvôli ktorým bude potrebné zmeniť metodiku spracovávania osobných údajov u všetkých spoločností, ktoré nejakým spôsobom pracujú s osobnými údajmi fyzických osôb.

Na prijatie rozsiahlych zmien, ktoré GDPR prináša, máme aktuálne necelý rok a pol (účinnosť bola stanovená na 25. mája 2018.), pričom v prípade nedodržania novej legislatívy hrozia nemalé sankcie.

Každá spoločnosť, ktorá spracováva akékoľvek osobné údaje fyzických osôb, teraz stojí pred otázkami: Čo ďalej? Ako postupovať? Čím začať?

Vo všetkých fázach projektu je vám SecurStar k dispozícii, naši experti profesionálne spracujú prvotnú analýzu stavu, posúdia súlad a nedostatky s GDPR a zaistia implementáciu všetkých potrebných opatrení.

GDPR_sk

Viac


Nová verzia Data Safe

11.05.2015 – Dovoľujeme si Vás informovať o uvoľnení novej verzie produktu – 1.12.2060.0 ( Data Safe a USB od kontrolou )

Aktualizácia obsahuje niekoľko nových funkcií a vylepšení. Zásadnou novinkou je možnosť využiť systém Interných skupín nezávislých na skupinách synchronizovaných z Microsoft Active Directory. Rozsah možností konfigurácie nastavenia je pritom totožný so skupinou z Microsoft Active Directory. Tieto možnosti využijú hlavne bezpečnostní správcovia, ktorí si z bezpečnostných dôvodov prajú ešte viac oddeliť systém od správcu domény. V tejto súvislosti bola taktiež pridaná možnosť Sekundárného overenia pre prístup k administrátorskej konzole. Umožňuje teda bezpečnostným administrátorom zvýšiť zabezpečenie systému nezávislo na overení prostredníctvom Microsoft Active Directory. Ďalšou novinkou je možnosť definovať viac IP endpoint pre spojenie so serverom. Nastavenie viac IP endpoint umožní klientom komunikovať aj v prípadoch, kedy sú pripojení mimo sieť organizácie napr. prostredníctvom VPN. Novinkou je tiež nastavenie politiky pre blokovanie nepovolených zriadení aj pre vybranú konkrétnu stanicu. Súčásťou update sú taktiež ďalšie drobné úpravy a opravy.

Viac


Nová verzia Data Safe a USB pod kontrolou

14.11.2014 – Dovoľujeme si Vás informovať o uvoľnení novej verzie produktu – 1.11.2044.0 ( Data Safe a USB od kontrolou )

Aktualizácia obsahuje hneď niekoľko zásadných noviniek a vylepšení. Najvýraznejšou novinkou je možnosť šifrovať konkrétne výmenné média na základe ich sériového čísla a hardware ID. Šifrovanie konkrétnych zariadení je možné nastaviť prakticky pre akýkoľvek objekt v doméne. Toto nastavenie je možné kombinovať s nastavením šifrovania všetkých výmenných zariadení, kedy zariadenie nastavené na základe sériového čísla má prednosť
Na základe spätnej väzby od vás našich zákazníkov sme do pridali politiku umožňujúcu na klientoch administrátorom mazať šifrované súbory užívateľov. V prípade zájmu o toto nastavenie nás prosím kontaktujte.
Inštalačnú sadu 1.11.2044.0 sťahujte priamo z našich webových stránok. Pre aktualizáciu si vyberte adekvátnu inštalačnú sadu podľa platformy serveru (veľkosť cca 250 MB). Taktiež doporučujeme preštudovanie ostatných dokumentov. Pokiaľ by ste mali so stiahnutím problémy, prosím kontaktujte nás. Pokiaľ by ste potrebovali plnú inštalačnú sadu (vhodná pre prvotnú inštaláciu produktu) vrátane SQL servera a ďalších obecných komponentov (veľkosť cca 580MB), kontaktuje nás prosím pre zaslanie odkazu.
Viac


Ušetrite 30% a prejdite k nám

Pripravili sme pre vás akciu:

Pri prechode z konkurenčného produktu ušetríte 30% z cenníkovej ceny.

Podmienky promo akcie:
• Platí pre produkty Dátový Trezor a Personálny audit.
• Zákazník musí pri objednávke doložiť certifikát konkurenčného riešenia.
• Zľavu nejde uplatniť na licenciu pre školstvo alebo obnovu licencie.
• Promo akcia platí od 10.11.2014 do 31.12.2014 vrátane registrácií obchodných prípadov pre rok 2015.

Cenník Dátový Trezor                                       Cenník Personálny Audit

Viac


32 miliónov TB je chránených denne Dátovým Trezorom

Úspešne sme implementovali bezpečnostného agenta s čislom 1 milión.

Ponúkame Vám prehľad o tom, ako zabezpečujeme citlivé dáta a prečo sú naše riešenia najviac používané na Slovensku a v Českej Republike.

32 miliónov TB citlivých dát je chránených denne agentom Secure Endpoint ( DátovýTrezor ).

Viac ako 1 milión agentov implementovaných na Slovensku a v Českej Republike.

Viac


ODMENA 100 000 $

Naše riešenia v oblasti šifrovania sú jednotkou na trhu. Veríme im natoľko, že sme za prelomenie šifrovania sme vypísali odmenu 100 000 $. Nikomu sa to však stále nepodarilo…

Viac