Dôveryhodná elektronická archivácia dokumentov

Stále väčší počet firemných procesov prebieha elektronicky a v súlade s tým narastá aj objem elektronických dokumentov. Tieto dokumenty je nutné nie len efektívne spracovávať, ale z dlhodobého hľadiska aj archivovať a zaistiť ich právnu validitu. Elektronické dokumenty musia byť dôveryhodné a musia mať po formálnej aj po obsahovej stránke stále trvalú dôkaznú hodnotu ako papierové.

Spôsoby ich využitia vo firemnom svete sa naviac stále rozširujú. Pred niekoľkými rokmi boli chytré mobilné telefóny len nástrojom komunikácie, dnes sa z nich stáva plnohodnotné koncové zariadenie. Koncepcia mobilnej bezpečnosti ponúka elegantné riešenie zabezpečenia mobilných zariadení s ohľadom na využitie ich širokého potenciálu.

Chcete bezpečne archivovať elektronické dokumenty?

Potrebujete sa zbaviť papierových dokumentov?

Neviete, akým právnym predpisom je potrebné vyhovieť?

OBELISK Archive vám ponúka jednoduché riešenie pre dlhodobú archiváciu a správu elektronických dokumentov, ktoré zaisťuje ich čitateľnosť a dôveryhodnosť po celú dobu ich životného cyklu.

Výhody systému OBELISK Archive:

- dlhodobá archivácia elektronických dokumentov v súlade so zákonom
- bezpečné preukázanie pôvodu archivovaného dokumentu a existenciu v čase
- zaistenie integrity dokumentu a jeho ochrany pred neoprávnenou manipuláciou, stratou a zmazaním
- overenie platnosti dokumentu, či sú v súlade s právnymi predpismi
- jednotné uloženie všetkých typov dokumentov
- jednoduché a rýchle vyhľadávanie dokumentov v elektronickom archíve
- zefektívnenie procesu správy archivovaných dokumentov
- integrácia s vašimi súčasnými informačnými systémami
- úspora nákladov na správu a archiváciu papierových dokumentov

Rodina produktov OBELISK tvorí základ digitálnej infraštruktúry pre bezpapierové firemné procesy a splnenie podmienok v súlade s európským nariadením eIDAS. Naše produkty vám umožňujú vytvárať, spracovávať a uchovávať dokumenty v elektronickej podobe pri zachovaní rovnakej legislatívnej platnosti a dôveryhodnosti, akú majú papierové dokumenty.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE A VLASTNOSTI OBELISK Trusted Archive

ikona-download-sediva              Automatizované vkladanie dokumentov prostredníctvom integrácie na zdrojové systémy
ikona-archiv-box-sediva              Archivácia dokumentov v ľubovolnom formáte a ich združovanie do archívnych balíčkov
ikona-dokument-sediva              Sprístupňovanie dokumentov na základe širokých prístupových oprávnení
               Užívateľsky jednoduché zobrazenie a prechádzanie štruktúry a detailov dokumentov
                Jednoducho nastaviteľná archivačné a skartačné pravidlá pre jednotlivé dokumenty
                        ikona-ozubena_kola-sediva                Jednoduchá integrácia pre informačné systémy pre správu dokumentov a systémy spisovej služby

EDÍCIE PRODUKTU

LITE

Riešenie pre dôveryhodnú archiváciu elektronických dokumentov pre menšie a stredné organizáce

STANDARD

Komplexné riešenie pre vytvorenie centrálneho dôveryhodného digitálneho úložiska

FOR

Nadstavba pre hardwarové digitálne úložisko Hitachi Content Platform a EMC Centera

ON DEMAND

Dôveryhodná elektronická archivácia ako služba prevádzkovaná v cloudovom prostredí AMAZON

AktualityAko vám môžeme pomôcť? Chcem kontrolovať kto a ako pristupuje ku firemným dátam Chcem bezpečne pristupovať ku firemným dátam cez internet Chcem zabezpečiť prenosné disky ako napríklad USB kľúče pre prípad straty alebo krádeže Chcem zabezpečiť svoj počítač alebo notebook pre prípad straty alebo krádeže