Hitachi Content Platform

Spojenie dôveryhodného elektronického archívu OBELISK Archive a inteligentného hardwarového úložiska Hitachi Content Platform prináša ideálne riešenie pre elektronickú archiváciu. Kombinácia výhod softwarového a hardwarového riešenia dochádza k zaisteniu legislatívnej platnosti, dôveryhodnosti a bezpečnosti uložených dát a dokumentov na logickej aj fyzickej úrovni.

Hitachi Content Platform (HCP) je objektové úložisko, ktoré poskytuje masívnu škálovateľnú, vysoko spoľahlivú, extrémne efektívnu a ľahko použiteľnú kapacitu pre konsolidáciu, automatickú správu a uchovávanie obsahu. Poskytuje podporu pre neustále rastúce neštrukturované dáta pomocou automatizovanej prevádzky. Znižuje tak zložitosť operácií a obmedzuje tlak na rozpočet a prevádzkové náklady.

Hitachi Content Platform využíva RAID 6 erasure coding, viac úrovní dynamickej ochrany dát, kontrolu integrity dát a ďalšie technológie, ktorými uchováva a chráni obsah. S ďalšou ochranou pomocou rozmanitých replikačných schém, vypínaním motorov fyzických diskov, verzovanie objektov, nástrojov pre vyhľadávanie obsahu a metadát a vďaka samoobslužnému rozhraniu pre obnovu objektov sa HCP kvalifikuje ako tak spoľahlivá archívna storage, ktorú nie je nutné zálohovať. Organizácie, ktoré pôsobia vo viacerých lokalitách, môžu prostredníctvom Hitachi Data Ingestoru spojiť vzdialené pobočky s Hitachi Content Platform.

Základné parametre a výhody riešenia HCP sú:

 

 

AktualityAko vám môžeme pomôcť? Chcem kontrolovať kto a ako pristupuje ku firemným dátam Chcem bezpečne pristupovať ku firemným dátam cez internet Chcem zabezpečiť prenosné disky ako napríklad USB kľúče pre prípad straty alebo krádeže Chcem zabezpečiť svoj počítač alebo notebook pre prípad straty alebo krádeže