Nové produkty v SecurStar ( SODAT Analytics a SODAT Protection )

Prichádzame na trh v SR s novými produktami SODAT Encryption, SODAT Analytics a SODAT Protection, ktoré nahrádzajú úspešne produkty DataSafe, USB pod kontrolou a Personálny audit. Produkty vychádzajú z behaviorálnej analýzy používateľov a z predbežnej detekcie hrozby úniku dat. Ponúkame Vám celú rodinu produktov SODAT Analytics,  SODAT Protection a SODAT Encryption.

SODAT_encryption        SODAT_analytics        SODAT_protection

Naše riešenia sú nasadené vo verejnom aj súkromnom sektore v SR a ČR. Napr: ministerstvo obrany ČR a ministerstvo financií ČR, významné univerzity a predné domáce i zahraničné súkromné ​​spoločnosti.