Ochrana pred kyber hrozbami

Dnešné kybernetické útoky sa radikálne zmenili oproti útokom z minulosti. Rozsiahle scattershot útoky boli nahradené útokmi, ktoré sú pokročilé, plánované, cielené a trvalé.

Dnešné kybernetické bandit
útoky

Počítačoví zločinci prišili na to, ako sa vyhnúť detekcii a preto tradičné obrany už nestačia. Pomocou sady nástrojov pre návrh polymorfných hrozieb, ktoré sa menia s každým použitím, pohybujú sa pomaly a využívajú zero-day zraniteľnosť a tým zločinci nemajú problém s tradičnou a novou generáciou firewallov, IPS, anti-virusov a webových brán. Táto nová generácia organizovanej počítačovej trestnej činnosti je trvalá, využíva na organizáciu dostupné údaje na sociálnych sieťach, dokáže vytvoriť veľmi cielené “phishing” e-maily a malware zamerané priamo na typy aplikácií a operačné systémy (so všetkými ich zraniteľnosťami).

Akonáhle sú vo vnútri siete, budú sa pokročilé malware, zero-day a cielené útoky APT skrývať, replikovať, a snažiť sa vypnúť ochranu hostiteľa. Potom, čo sa nainštalujú, podajú informáciu útočníkovi a čakajú na inštrukcie – aby mohli kradnúť dáta, infikovať ďalšie koncové body, urobiť prieskum, alebo len tak čakať, kým je útočník pripravený udrieť. Útoky bývajú úspešné, pretože len málo technológii dokáže sledovať odchádzajúce malware prenosy.

Útoky na cenné card
informácie

Dnešné pokročilé útoky sú zamerané na získanie cenených – citlivých osobných informácii, duševného vlastníctva, prihlasovacích údajov, informácií o situácii spoločnosti a každý útok je často vykonaný cez web a email, a v niekoľkých fázach, s premyslenými krokmi ako sa dostať do vnútra siete,  potom dá spätnú väzbu von z napadnutej siete, a získava cenné informácie, ktoré sa posielajú von mimo organizáciu.

Prevencia proti eye
týmto hrozbám

Platforma FireEye poskytuje prevenciu proti kybernetickým hrozbám. Platforma FireEye umožňuje rýchle zistenie, overenie a reakciu na kybernetické útoky, ktoré sú stále sofistikovanejšie a úspešné v činnostiach ako sa vyhnúť súčasnej obrannej technológii. Platforma FireEye bola účelovo postavená proti dnešným kybernetickým útokom a dopĺňa bezpečnostnú obranu, ako sú tradičné a budúce generácie firewallov (NGFW), IPS, anti-virus (AV), a brány, ktoré nemôžu zastaviť pokročilý malware.

kyb-hrozby

AktualityAko vám môžeme pomôcť? Chcem kontrolovať kto a ako pristupuje ku firemným dátam Chcem bezpečne pristupovať ku firemným dátam cez internet Chcem zabezpečiť prenosné disky ako napríklad USB kľúče pre prípad straty alebo krádeže Chcem zabezpečiť svoj počítač alebo notebook pre prípad straty alebo krádeže