Ochrana pred APT

Dnešné pokročilé kybernetické útoky ľahko obchádzajú tradičné spôsoby obrany. Zločinecké organizácie zmenili svoju taktiku a používajú nový druh kybernetických útokov zameraných na duševné vlastníctvo a ďalšie cenné informácie v sieti.

Kybernetické útoky nahrádzajú hromadne šírený škodlivý software a sú individuálne prispôsobené a odolné. Hrozby sú premenlivé, dynamické a okamžité. Tieto viacfázové útoky sa tradičným aj novým firewallom, systémom IPS, systémom antivírovej ochrany a bránam, ktoré sa spoliehajú na signatúry a známe vzorce nebezpečného chovania, javia ako neškodné. Akonáhle však škodlivý software prenikne do siete, vyžiada si inštrukcie umožňujúce odcudzenie dát, zároveň ich rozšíri do zdieľaných sieťových úložišť, vytvorí prieskum alebo nečinne čaká do doby, pokiaľ bude útočník pripravený získať dáta.

fire_kolecko

Prevencia proti týmto hrozbám:Podniky a štátne úrady, ktorým záleží na zabezpečení, si v dnešnej dobe vyberajú platformu FireEye®, ktorá poskytuje špičkovú ochranu pred súčasnými pokročilými kybernetickými útokmi, ako je napríklad pokročilý malware, útoky zero-day a cielené útoky APT. Platforma prevencie hrozieb FireEye doplňuje tradičné a nové firewally, systémy IPS, systémy antivírovej ochrany a brány. Táto platforma vytvára infraštruktúru na obranu pred hrozbami a poskytuje integrovanú ochranu novej generácie pred dnešnými komplexnými webovými, e-mailovými, súborovými a mobilnými hrozbami.

Platforma FireEye dopĺňa tradičné bezpečnostné obrany novým modelom zabezpečenia. Jedinečná platforma FireEye ako jediná poskytuje prevenciu pred hrozbami novej generácie, ktorá umožňuje dynamické zisťovanie a blokovanie kybernetických útokov v reálnom čase.

fire1

Partnerstvá založené na technológii FireEye pomáhajú vytvárať integrovanú obranu za účelom rýchleho zisťovania, overovania a odrážania kybernetických útokov. Každú platformu FireEye je možné pripojiť priamo, alebo prostredníctvom platformy FireEye CM, do FireEye Dynamic Threat Intelligence (DTI), ktorá ponúka zdieľanie informácií k zastaveniu pokročilých pretrvávajúcich hrozieb a zero-day útokov.

Oblasti využitia

Prínosy

fire2

Produktové portfólio FireEye sa skladá z nasledujúcich radov:

NX Series

Identifikuje a blokuje útoky prichádzajúce prostredníctvom webu. Chráni pred zero-day WEB exploitom a multi-protokol callbacks, aby citlivé dáta a systémy zostali v bezpečí.

EX Series

Chráni pred útokmi prichádzajúcimi prostredníctvom e-mailov. Integrované EX a NX platformy ponúkajú jedinečné riešenie k riešeniu blended, pokročilým cieleným útokom, ktoré používajú spear phishing, zero-day exploity a škodlivé adresy URL

AX Series

Používa sa predovšetkým pre hlbšiu, ručnú analýzu a skúmanie dnešných vyspelých kybernetických útokov.

HX Series

Umožňuje rýchlejšie, presnejšie rozhodovanie o potenciálnych bezpečnostných incidentoch na koncových bodoch

FX Series

Rozširuje portfólio na detekciu, blokovanie a karanténu malware ktorý sa priniesol do siete prostredníctvom webu, e-mailu, alebo manuálne, ako sú on-line zdieľanie súborov a prenosné ukladanie súborov.

CM

Zjednodušuje centralizovanú správu všetkých platforiem FireEye, ktoré umožňujú agregáciu a koreláciu udalostí s cieľom jasne identifikovať kombinované útoky

AktualityAko vám môžeme pomôcť? Chcem kontrolovať kto a ako pristupuje ku firemným dátam Chcem bezpečne pristupovať ku firemným dátam cez internet Chcem zabezpečiť prenosné disky ako napríklad USB kľúče pre prípad straty alebo krádeže Chcem zabezpečiť svoj počítač alebo notebook pre prípad straty alebo krádeže