USB pod kontrolou

USB pod kontrolou je ideálnym riešením pre ochranu citlivých a dôverných informácii, ktoré sú ukladané na výmenné zariadenia. Vďaka prepracovanej koncepcii sledovania pohybu dát v organizácii máte okamžitý prehľad o prípadných bezpečnostných
incidentoch. Typickými oblasťami, kde sa riešenie využíva, sú stredne veľké a veľké firmy, štátne inštitúcie a úrady, ale aj menšie spoločnosti, ktoré majú potrebu chrániť svoje know-how. Každá spoločnosť má individuálne požiadavky a toho sme si vedomí

Riešenie USB pod kontrolou prináša kontrolovanú prácu s externými pamäťovými médiami, dokáže eliminovať hrozby zo straty alebo odcudzenia dát a informácii vlastnými pracovníkmi. Použitím techník monitoringu, reštrickcií a šifrovania v jednom riešení umožňuje organizácii efektívne zvládnuť bezpečnostné riziká spojené s únikom dát a informácií zo strany vlastných zamestnancov.

Vlastnosti

 • Podpora splnenia legislatívy na ochranu informácií a dát
 • Detailné monitorovanie ukladaných a načítavanýchsúborov na externé pamäťové médiá
 • Zamedzenie korupcií, ktorá pramení z vynesenia, vloženia alebo zmeny informácií v spisoch organizácie
 • Kontrolovaný prehľad o používaní externých pamäťových médií vrátane spôsobu a dôvodu použitia
 • Možnosť povolenia len registrovaných pamäťových zariadení
 • Okamžité upozornenie na hroziaci bezpečnostný incident
 • Centrálna správa bezpečnostných politík
 • Depozitár šifrovacích kľúčov a evidencia ich využitia
 • Monitoring využívania výmenných zariadení
 • Monitoring pohybu dát v organizácii
 • Obmedzenie využívania výmenných zariadení
 • On-fly transparentné šifrovanie súborov na koncovej stanici
Hľadáte správne riešenie pre vás alebo vašu firmu ? Napíšte nám na obchod@securstar.sk

 

Personálny Audit

Riešenie Personálny audit pomáha sledovať pracovné nasadenie jednotlivých zamestnancov prostredníctvom sledovania ich aktivity na počítačoch. Riešenie podáva nielen krátkodobé reporty, ale aj výsledky za dlhé časové obdobie umožňujúce porovnávanie výkonnosti v čase.

Vlastnosti

 • Efektívne využitie výpočtovej techniky
 • Priebežné a nepretržité overovanie práce zamestnancov
 • Podrobné, objektívne a dôveryhodné dáta

 

 • Možnosť kedykoľvek vyhodnocovať podľa potreby
 • Jednoduchá obsluha reportov
 • Úspora finančných prostriedkov
Hľadáte správne riešenie pre vás alebo vašu firmu ? Napíšte nám na obchod@securstar.sk
AktualityAko vám môžeme pomôcť? Chcem kontrolovať kto a ako pristupuje ku firemným dátam Chcem bezpečne pristupovať ku firemným dátam cez internet Chcem zabezpečiť prenosné disky ako napríklad USB kľúče pre prípad straty alebo krádeže Chcem zabezpečiť svoj počítač alebo notebook pre prípad straty alebo krádeže