Vzdialená správa (NETOP)

Netop Remote Control ponúka najbezpečnejšie a najdôveryhodnejšie riešenie vzdialeného prístupu na trhu. Zabezpečí vám flexibilitu a bezpečnosť, ktorú potrebujete pri presadzovaní najtuhších bezpečnostných požiadaviek vrátane PCI, ISO, FIPS a HIPAA.

Netop poskytuje nástroje na dosiahnutie súladu s príslušnými predpismi vo všetkých oblastiach a svoje uplatnenie nachádza napríklad pri citlivých vládnych informáciách, dôverných údajoch o zdravotnej starostlivosti, finančných aktívach alebo údajoch o identite.

Prístup k zariadeniam

S Netop Remote Control môžete vytvoriť a spustiť lokálne akúkoľvek aplikáciu podľa vlastného výberu, pomocou bezpečných tunelov k zariadeniam. Netop má plne šifrované tunelové pripojenie umožňujúce viac súbežných relácií, môže byť nakonfigurovaný a udržiavaný bez pripojenia VPN. Podporujeme celý rad platforiem, budete mať prístup ku všetkým zariadeniam, vrátane kioskov, bankomatov, pokladničných systémov a ďalších výrobných technológií.

Podpora pre koncov. užívateľov

IT profesionáli sa rozhodujú pre Netop na podporu koncovým užívateľom vo vnútri aj mimo svojich vlastných sietí. Netop Remote Control Vám ponúka podporu cloud-based alebo self-hostované na nainštalovanie alebo vykonanie inštalácie klientov na vyžiadanie. Vzhľadom na to, že obsahuje vrchol rôznorodých bezpečnostných prvkov – vrátane plného prispôsobiteľného riadenia prístupu, autentizácie multi-faktorovej a celopodnikového šifrovania – spoločnosti  všetkých veľkostí na celom svete sa rozhodujú pre Netop

Podpora vstavenej technológie

Netop Remote Control ponúka rýchly a spoľahlivý prístup k najširšiemu spektru zariadení. Bez ohľadu, či už ide o podporu koncových užívateľov, vzdialený prístup pre zariadenia alebo výrobné IT zariadenia, Netop pomáha obmedziť prestoje a udržiavať všetky svoje technické zariadenia v prevádzke. (Video v angličtine.)

Securely

Vlastnosti

 • 256-bit AES šifrovanie chráni dáta a spĺňa regulačné normy
 • Centralizovaná multi-faktor autentizácia chráni pred neoprávneným prístupom
 • Silná autentizáčná politika
 • Integrácia s adresárových služieb, RADIUS, RSA SecurID a čipových kariet
 • Kontrola nad všetkými užívateľskými právami prostredníctvom individuálnych alebo skupinových definícií
 • Monitorovanie, prihlásenie sa a skúmanie vlastných kontrolných záznamov a štúdiových nahrávok
 • PCI, ISO a HIPAA požiadavky na zhodu pre overovanie a šifrovanie potrebné pre vládne, zdravotnícke, maloobchodné a finančné služby vrátane bezpečnostných požiadaviek
 

 • Definovanie užívateľského riadeného prístupu pre konkrétnych koncových užívateľov alebo zariadení
 • Pomoc pri zabezpečení vzdialených systémov, ako sú relácie odpojené abnormálne automatickým uzamknutím alebo prihlásenie na vzdialený počítač
 • Prístup ku konkrétnemu počítaču pomocou MAC alebo IP adresy
 • Využitie všetkých platforiem z jedného miesta v reálnom čase, na oboch stranách relácie. – (bezobslužné systémy, mobilné zariadenie, Windows, Mac, Linux)
AktualityAko vám môžeme pomôcť? Chcem kontrolovať kto a ako pristupuje ku firemným dátam Chcem bezpečne pristupovať ku firemným dátam cez internet Chcem zabezpečiť prenosné disky ako napríklad USB kľúče pre prípad straty alebo krádeže Chcem zabezpečiť svoj počítač alebo notebook pre prípad straty alebo krádeže