Zabezpečenie Dátového Centra

Dátové centrum je chrbticou moderného podniku. Hosting kritických dát, aplikácie a servery. Dátové centrá môžu obsahovať – informácie o zákazníkoch, duševné vlastníctvo, a ďalšie dôležité obchodné dáta. Aj nové trendy, ako je Big Data. Väčšina údajov je uložených ako neštruktúrovaný obsah v dátovom centre úložísk a serverov. Tento neštruktúrovaný obsah je často terčom pokročilých útokov.

Riešenie FireEye Data Center Security chráni neštruktúrovaný obsah v podnikových dátových centrách úložísk a serverov. Toto riešenie chráni dátové centrá pred pokročilými perzistentnými hrozbami (APTS) a sofistikovaného malwaru, ktorý je umiestnený v obsahu dát webových a aplikačných serverov a spoločných zdieľaných súborov.

Riešenie FireEye Data Center Security poskytuje produkty, služby a zdieľanie hrozieb inteligencie, ktoré pracujú spoločne aby chránili vaše kľúčové aktíva.

Jadrom platformy FireEye je patentovaný Multi-vektor Virtual Execution (MVX) motor. Postavený pre boj proti dnešným moderným kybernetickým útokom. Je schopný identifikovať pokročilý malware pred ktorým vás neochránia ani tradičné a budúcej generácie firewally, IPS, anti-virus, a web brány.

FireEye Dynamic Threat Intelligence (DTI) cloud rozširuje výkon motora MVX pre zdieľanie hrozieb zo zúčastnených uzlov po celom svete.

A FireEye Oculus – Nepretržité monitorovanie kombinuje bezkonkurenčnú FireEye platformu na prevenciu proti neznámym hrozbám s prvotriednou globálnou podporou a službami. Žiadna iná obrana nie je silnejšia a účinnejšia.

FireEye Data Center Security Solution
Chráni neštruktúrované dáta

datove-centra

AktualityAko vám môžeme pomôcť? Chcem kontrolovať kto a ako pristupuje ku firemným dátam Chcem bezpečne pristupovať ku firemným dátam cez internet Chcem zabezpečiť prenosné disky ako napríklad USB kľúče pre prípad straty alebo krádeže Chcem zabezpečiť svoj počítač alebo notebook pre prípad straty alebo krádeže